Farmacia Pedro Montero Carril, Zas
Travesia Santiago, 0, S/N, Zas, A Coruña.